Transparencia

Transparencia

A transparencia é un dos pilares sobre os que se fundamenta a confianza.

Principios e Valores

Descobre as normas básicas que dirixen as actuacións do Partido Popular.

Principios

Os principios reitores da actividade do Partido Popular da Coruña recóllense nos estatutos do partido, aprobados no 18º Congreso Popular en febreiro de 2017.

Código Ético

O código ético recolle as pautas de conduta ás que deben axustarse os cargos públicos, os responsables políticos e os profesionais con funcións executivas no partido.

Independencia

O Partido Popular da cidade de A Coruña, non ten participación e/ou representación como partido político en ningunha entidade. Lee o noso compromiso de independencia.

Contra a corrupción

Corrupción cero

Segue a ligazón para coñecer a nosa DECLARACIÓN EXPRESA DE INEXISTENCIA DE PROCESADOS EN LISTAS ELECTORAIS.

Cargos sen retribución económica

Os cargos executivos do Partido Popular da Coruña non teñen retribución económica. Le aquí a nosa DECLARACIÓN.

Outros Datos de Interese

Estructura orgánica
A estrutura orgánica do Partido Popular da Coruña divídese nos seguintes niveis xerárquicos:
Presidencia
Comité de Dirección
Vicesetrarías:
  • Organización
  • Territorial
  • Sectorial

Vicecoordinaciones:

  • Administracións Públicas
  • Acción Electoral
  • Estudos e Programas
  • Innovación

Comités de Barrio Comisións Sectoriais Adicionalmente, debemos destacar as Novas Xeracións do Partido Popular da Coruña. Podedes coñecer e seguir a súa actividade en Facebook: Novas Xeracións da Coruña.

Ámbito de actuación

O ámbito xeográfico de actuación do Partido Popular de A Coruña é o concello de A Coruña, encontrándose a sede local en:

Plaza de San Andrés. C/Arco 13, 1º. 15003 A Coruña